605 D | מערכת בקרת מעבר משולבת צג לזיהוי חום ומסיכה‎

מערכת בקרת מעבר אוטומטית דו כיוונית עם זרועות דו צדדיות,  לקצב מעבר אנושי של בין 1.5 – 2.5 שניות לאדם. מותאמת למעבר חופשי במצב חירום וכוללת צג דיגיטלי למדידת חום זיהוי מסכת פנים.

לשאלות והתייעצות
מחייגים 0723934894 או ממלאים פרטים בטופס